Активация „Купата на Coca-Cola 2018“

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ВЪЗЛОЖИТЕЛ НА АКТИВАЦИЯТА

1.1. Активацията „Купата на Coca-Cola 2018“, наричана по-нататък „Активацията“, се организира и администрира от „Амекси“ ООД, гр. София, ул. „Христо Максимов“ 7, наричанo по-нататък „Организатор“, а се възлага от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ № 8, София 1766, България.

РАЗДЕЛ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Активацията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу правила на Активацията, наречени „Официални правила“.

2. Официалните правила ще бъдат публикувани и ще бъдат достъпни за целия период на Активацията на интернет адрес https://kupata.bg/, наричан по-нататък „Уебсайта“.2.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на интернет адрес https://kupata.bg/.

2.4. С участието си в Активацията участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Активацията.

2.5. Участието е в Активацията не е свързано с покупка.

РАЗДЕЛ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА АКТИВАЦИЯТА

3.1. Активацията се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА АКТИВАЦИЯТА

4.1. Активацията се провежда от 13.03.2018 г. до 11.06.2018 г. включително.

РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. В Активацията имат право да участват всички физически лица на възраст над 12 години, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на S.A. Coca-Cola Services N.V., 1424 Chaussée de Mons, B-1070 Brussels, Belgium, „Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън” ЕООД, „Амекси“ ООД и други рекламни агенции, обвързани с Активацията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В АКТИВАЦИЯТА

6.1. За участие в Активацията „Купата на Coca-Cola 2018“ е необходима регистрация на www.kupata.bg, като за целта участникът посочва име, фамилия и валиден мобилен телефонен номер, потвърждава, че е над 12-годишна възраст, и се съгласява с Официалните правила на Активацията.

След регистрация потребителят ще може да избере училище, което иска да подкрепи, на www.kupata.bg. Всяко от следните действия ще носи точки на училището:

 1. Подкрепяне на училището с наличен в Уебсайта графичен стикер – 100 точки;
 2. Подкрепяне на училището с код, получен на офлайн събитие (градски финал от веригата на Купата на Coca-Cola 2018 или предварително събитие в някой от градовете-регионални центрове; не е необходима покупка на продукт на Coca-Cola). На всеки градски финал от Купата на Coca-Cola 2018 ще бъдат раздавани карти с кодове. Кодовете ще могат да бъдат въвеждани на Уебсайта и ще носят 500 точки;
 3. Подкрепяне на училището чрез отбелязване (check-in) на локацията, на която се провежда градски финал от веригата Купата на Coca-Cola или финала на турнира (8 – 10 юни) в деня на събитието – 1200 т. За да отбележи присъствието си на избрана локация, потребителят трябва да разреши функцията за геолокация на своето устройство.
 4. Подкрепяне на училището като печеливш от предизвикателство в www.mysparx.bg (В рамките на периода 2.04 – 11.06.2018 г. ще бъдат отправени 5 предизвикателства.) или/и като печеливш от игра на страницата на Copa Coca-Cola във Facebook (https://www.facebook.com/CopaCocaCola.bg/; в рамките на периода 2.04 – 11.06.2018 г. ще бъдат проведени 5 игри) – 1000 точки. Идентифицирането на печеливш участник в предизвикателство или игра като регистриран потребител на www.kupata.bg ще се осъществява посредством телефонно обаждане на предоставен от съответния участник номер или лично съобщение на страницата на Copa Coca-Cola във Facebook (https://www.facebook.com/CopaCocaCola.bg/). В случай че печеливш от предизвикателство или Facebook игра участник не бъде идентифициран като регистриран потребител на www.kupata.bg или не се включи в Активацията вследствие на разговор с представител на Организатора (или покана чрез лично съобщение на страницата на Copa Coca-Cola във Facebook (https://www.facebook.com/CopaCocaCola.bg/), спечелените от нея/него точки няма да бъдат прибавени към актива на съответното училище. Настоящите Официални правила не се отнасят за предизвикателства на www.mysparx.bg и игри на страницата на Copa Coca-Cola във Facebook (https://www.facebook.com/CopaCocaCola.bg/).

6.2. За участие в Активацията не е необходимо да бъдат закупувани продуктите на Coca-Cola.

6.3. Всеки един от публикуваните от участниците текстове в отговор на предизвикателство в MySPARX (www.mysparx.bg) или игра на Facebook страницата Copa Coca-Cola (https://www.facebook.com/CopaCocaCola.bg/) ще бъде дисквалифициран от участие в Активацията, ако:

 1. Съдържа порнографско или нецензурно съдържание;
 2. Нарушава права на трети страни, търговски марки, запазени права, публични или лични права, или други права на интелектуалната собственост;
 3. Рекламира алкохол, наркотични вещества, порнографско съдържание, тютюн и тютюневи изделия или оръжие (или употребата на което и да е от гореизброените) и прокламира опасно поведение;
 4. Не е авторски;
 5. Прокламира политически идеи или послания;
 6. Съдържа лична информация (име, адрес или други данни) на който и да е друг човек, различен от участника;
 7. Нарушава закони или обществени наредби;
 8. Се отнася към порнографско съдържание, сексистки или расистки изявления или препратки, обиден език, груби или вулгарни изрази, обидни изказвания, базирани на раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст или сексуална ориентация;
 9. Има съдържание, насърчаващо и подтикващо към омраза, война или нетърпимост към хора или животни;
 10. Съдържа препратки към имена на марки, лога или търговски марки, различни от тези на The Coca-Cola Company, или причинява вреда на марките и имиджа на The Coca-Cola Company.

РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1 ЛИЧНИ НАГРАДИ

7.1.1. Лична награда: общо 26 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2018

7.1.2. Лична награда: общо 26 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2018

7.1.3. Лична награда: общо 13 броя персонализирани тениски с лого Купата на Coca-Cola 2018

7.2 ТЕГЛЕНЕ НА ЛИЧНИ НАГРАДИ

7.2.1. Личните награди ще бъдат теглени на следните дати в съответното разпределение:

 • 19.03.2018
  • Теглене на 2 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2018, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 2 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2018, описани в т. 7.1.2
  • Теглене на 1 брой персонализирана тениска с лого Купата на Coca-Cola 2018, описана в т. 7.1.3
 • 26.03.2018
  • Теглене на 2 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2018, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 2 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2018, описани в т. 7.1.2
  • Теглене на 1 брой персонализирана тениска с лого Купата на Coca-Cola 2018, описана в т. 7.1.3
 • 02.04.2018
  • Теглене на 2 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2018, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 2 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2018, описани в т. 7.1.2
  • Теглене на 1 брой персонализирана тениска с лого Купата на Coca-Cola 2018, описана в т. 7.1.3
 • 10.04.2018
  • Теглене на 2 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2018, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 2 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2018, описани в т. 7.1.2
  • Теглене на 1 брой персонализирана тениска с лого Купата на Coca-Cola 2018, описана в т. 7.1.3
 • 16.04.2018
  • Теглене на 2 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2018, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 2 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2018, описани в т. 7.1.2
  • Теглене на 1 брой персонализирана тениска с лого Купата на Coca-Cola 2018, описана в т. 7.1.3
 • 23.04.2018
  • Теглене на 2 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2018, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 2 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2018, описани в т. 7.1.2
  • Теглене на 1 брой персонализирана тениска с лого Купата на Coca-Cola 2018, описана в т. 7.1.3
 • 30.04.2018
  • Теглене на 2 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2018, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 2 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2018, описани в т. 7.1.2
  • Теглене на 1 брой персонализирана тениска с лого Купата на Coca-Cola 2018, описана в т. 7.1.3
 • 08.05.2018
  • Теглене на 2 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2018, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 2 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2018, описани в т. 7.1.2
  • Теглене на 1 брой персонализирана тениска с лого Купата на Coca-Cola 2018, описана в т. 7.1.3
 • 14.05.2018
  • Теглене на 2 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2018, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 2 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2018, описани в т. 7.1.2
  • Теглене на 1 брой персонализирана тениска с лого Купата на Coca-Cola 2018, описана в т. 7.1.3
 • 21.05.2018
  • Теглене на 2 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2018, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 2 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2018, описани в т. 7.1.2
  • Теглене на 1 брой персонализирана тениска с лого Купата на Coca-Cola 2018, описана в т. 7.1.3
 • 28.05.2018
  • Теглене на 2 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2018, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 2 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2018, описани в т. 7.1.2
  • Теглене на 1 брой персонализирана тениска с лого Купата на Coca-Cola 2018, описана в т. 7.1.3
 • 04.06.2018
  • Теглене на 2 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2018, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 2 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2018, описани в т. 7.1.2
  • Теглене на 1 брой персонализирана тениска с лого Купата на Coca-Cola 2018, описана в т. 7.1.3
 • 12.06.2018
  • Теглене на 2 броя шапки с лого Купата на Coca-Cola 2018, описани в т. 7.1.1
  • Теглене на 2 броя футболни топки с лого Купата на Coca-Cola 2018, описани в т. 7.1.2
  • Теглене на 1 брой персонализирана тениска с лого Купата на Coca-Cola 2018, описана в т. 7.1.3

7.2.2. Печелившите лична награда ще бъдат избирани на случаен принцип, чрез електронно теглене на жребий.

7.2.3. Печелившите ще бъдат обявени на интернет страницата https://kupata.bg/ до 5 работни дни след тегленето на жребия, описан в т. 7.2.

7.3 УЧИЛИЩНИ НАГРАДИ

7.3.1. Училищни награди: 10 (десет) футболни комплекта (2 бр. врати Classic Goal, размер S, и 10 бр. тренировъчни панички)

7.3.2. На края на периода на Активацията ще бъдат връчени 10 (десет) училищни награди (по т. 7.3.1.)

7.3.3 В тази част от Активацията участват само училищата, които са се записали за участие в турнира „Купата на Coca-Cola 2018“. Ученици от други училища могат да участват в Активацията и да подкрепят училищата, които са се записали за участие в турнира. Ако училищна награда бъде спечелена от училище, което не е взело участие в зоналния турнир, за който се е записало, то същото училище бива дисквалифицирано. В този случай наградата ще бъде присъдена на следващото училище от съответната зона, събрало най-много точки подкрепа.

7.3.4. Наградите ще бъдат разпределени по градове, както следва:

– София – 1 награда

– Пловдив – 1 награда

– Варна – 1 награда

– Бургас – 1 награда

– Стара Загора – 1 награда

– Русе – 1 награда

– Благоевград – 1 награда

– Велико Търново – 1 награда

– Враца – 1 награда

– Кърджали – 1 награда

7.3.5. Наградите ще бъдат връчени на училищата от всяка зона, феновете на чиито отбори са натрупали най-много точки в рамките на Активацията.

7.4 ВРЪЧВАНЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ НАГРАДИ

7.4.1 Училищните награди ще бъдат връчени на училищата, чиито фенове са натрупали най-много точки за целия период на Активацията, както е описано в точка 7.3.3.

РАЗДЕЛ 8. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

8.1. За валидно участие се счита графичен стикер или код от събитие, публикуван на https://kupata.bg/, отбелязване на локацията в деня на градски финал или финала на турнира (8 – 10 юни), както и включване на идентифицирани посредством телефонно обаждане или лично съобщение на страницата на Copa Coca-Cola във Facebook (https://www.facebook.com/CopaCocaCola.bg/) печеливши от 5 бр. предизвикателства в www.mysparx.bg и 5 бр. игри на страницата на Copa Coca-Cola във Facebook (https://www.facebook.com/CopaCocaCola.bg/), отговарящи на изискванията по Раздел 3, Раздел 4, Раздел 5 и Раздел 6, при които са посочени необходимите данни по Раздел 6.

8.2. В случай че бъде спечелена награда, описанa в точките 7.1.1. и 7.1.2., партньор на Организатора ще се свърже с печелившия посредством телефонния номер, предоставен при регистрацията в Уебсайта, и наградата ще бъде изпратена по куриер за сметка на Организатора и неговите партньори в рамките на 2 месеца след теглене на жребия за съответния период. В случай че участникът e спечелил персонализирана тениска с лого Купата на Coca-Cola 2018, тя/той трябва да предостави текст за персонализация с дължина не повече 10 символа.

При невъзможност на Организатора и/или негови партньори да установят контакт със спечелил участник в рамките на 5 календарни дни от датата на теглене, Организаторът има правото да реши самостоятелно дали да изтегли нов печеливш участник.

В случай че бъде спечелена училищната награда, описана в точка 7.3.1., тя ще бъде доставена на училището-победител по куриер за сметка на Организатора и неговите партньори.

8.3. Организаторът на Активацията и неговите партньори не носят отговорност, при условие че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен адрес за получаване на наградата, или по друг начин не е посочил/попълнил правилно и точно необходимите данни за участие.

8.4. В случай че награда бъде спечелена от участник между 12 и 18 години, Организаторът на Активацията ще изиска приемане на наградата от негов родител/настойник чрез попълване на Декларация и при липса на такова приемане, наградата ще бъде предоставена на друг участник, избран по установения в настоящите правила ред.

8.6. Всички лични награди ще бъдат доставени най-късно до 2 месеца след теглене на жребия за съответния период по куриер за сметка на Организатора.

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. Всички регистрации след определения краен срок на Активацията, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните съгласно настоящите Официални правила, които участникът следва да представи за участие в Активацията, се считат за невалидни.

9.2. Организаторът на Активацията не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите. Той не отговаря за качеството на наградите.

9.3. Организаторът на Активацията не отговаря за предоставена от участници в Активацията и печеливши участници в предизвикателства на www.mysparx.bg и игри на Facebook страницата на Copa Coca-Cola във Facebook (https://www.facebook.com/CopaCocaCola.bg/) непълна, неточна, грешна или недостоверна информация.

9.4. Организаторът на Активацията не носи отговорност за авторските права на качените от потребителите текстове, снимки и/или видеа за участие в предизвикателства на www.mysparx.bg и игри на Facebook страницата на Copa Coca-Cola във Facebook (https://www.facebook.com/CopaCocaCola.bg/) и няма да бъде привличан като страна по съдебни производства за авторските права върху въпросните текстове, снимки и/или видеа. Споровете, свързани с авторските права върху текстовете, снимките и/или видеата, не засягат принципа на присъждане на награда от Организатора на Активацията.

9.5. Организаторът на Активацията не носи отговорност за и няма да покрива каквито и да било разходи за ползване на интернет, генерирани вследствие на участие в Активацията.

9.6. Организаторът на Активацията не носи отговорност за евентуалното възникване на технически проблеми с Уебсайта www.kupata.bg, както и за естеството на тези проблеми.

РАЗДЕЛ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

10.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент. Училищните награди също не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.

РАЗДЕЛ 11. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АКТИВАЦИЯТА

11.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Активацията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 2, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

РАЗДЕЛ 12. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

12.1. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Активацията и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в България.

РАЗДЕЛ 13. ПУБЛИЧНОСТ

13.1. С участието си в настоящата Активация участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, включително и данните си за местоположение (геолокация), като необходимо условие за участие в Активацията и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея, и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на Активацията и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда техните имена, местожителство, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни, видео и интернет материали от Организатора за целите и нуждите на Активацията, като не се дължи заплащане от негова страна.13.2. С участието си в настоящата Активация участниците дават изричното си съгласие създадените от тях текстове, снимки и видеа в отговор на предизвикателства в MySPARX и игри на Facebook страницата Copa Coca-Cola да бъдат използвани от Организатора на Активацията за целите и нуждите на Активацията и в частност дават съгласието си за публичното им показване на www.kupata.bg, www.mysparx.bg, в страницата на Copa Coca-Cola във Facebook (https://www.facebook.com/CopaCocaCola.bg/), в страницата на Coca-Cola във Facebook (https://www.facebook.com/cocacolabulgaria/) и в Instagram профила на Coca-Cola (www.instagram.com/cocacolabulgaria), както и за създаване на телевизионни, радио и уеб реклами, без заплащане на възнаграждение от страна на Организатора.

13.2. С участието си в настоящата Активация участниците дават изричното си съгласие, след разрешение от тяхна страна, Уебсайтът www.kupata.bg да събира информация за тяхното временно местоположение (геолокация) за целите на функционалност от Активацията. Същата информация няма да бъде записвана и съхранявана.

РАЗДЕЛ 14. ДРУГИ

14.1. Отличените отбори в секция „Феърплей“ ще бъдат по един от всеки градски финал и ще се избират от екип от реферите на турнира „Купата на Coca-Cola 2018“ след края на всеки от зоналните етапи и финалното събитие (общо 11 събития). Участвайки във футболния турнир „Купата на Coca-Cola 2018“ според описано в Регламента, играчите се съгласяват техните имена и снимка да бъдат публикувани в www.kupata.bg за целите на секция „Феърплей“, както и в страницата на Copa Coca-Cola във Facebook (https://www.facebook.com/CopaCocaCola.bg/), в страницата на Coca-Cola във Facebook (https://www.facebook.com/cocacolabulgaria/) и в Instagram профила на Coca-Cola (www.instagram.com/cocacolabulgaria). Отличието в секция „Феърплей“ НЕ е свързано по какъвто и да било начин с настоящата Активация и НЕ носи награда на отличения играч.