Политика на Coca-Cola за защита на личната информация

Дата на последна актуализация: 15 октомври 2019 г.

The Coca-Cola Company („The Coca-Cola Company“, „ние“, „ни“, „нас“) споделя загрижеността на посетителите („посетителите“, „вие“, „ви“, „вас“) на нашия сайт в известната като „интернет“ световна мрежа („сайтът“), пряко свързан с въпроса за политиката за защита на личната информация, Настоящата политика за защита на личната информация („политиката“) описва практиките ни във връзка с неприкосновеността на информацията, събирана от нас чрез сайта, който се хоства и управлява от Съединените американски щати. Тя не урежда събирането на информация от наша страна чрез какъвто и да е сайт и каквито и да е средства, освен чрез този сайт, нито събиране на информация от дружество майка, дъщерни дружества, спонсори или свързани дружества („свързани лица“).

Лицата, намиращи се в Европейския съюз, следва да знаят, че The Coca-Cola Company спазва Рамката на личната неприкосновеност [Safe Harbor framework], договорена между Министерството на търговията на САЩ и Европейския съюз (ЕС), по отношение на личната информация, събирана от намиращи се в ЕИП организации и прехвърляна към The Coca-Cola Company в Съединените американски щати. За допълнителна информация относно Програмата за лична неприкосновеност [Safe Harbor Program] вижте сайта на Министерството на търговията на САЩ.


Препоръчваме ви да прочетете политиката за защита на личната информация, преди да използвате нашия сайт. Като използвате сайта, вие приемате условията на тази политика. Ако не сте съгласни с условията на политиката, ви молим да не използвате сайта.

1. Информация, събирана от The Coca-Cola Company чрез сайта.
The Coca-Cola Company събира два основни вида информация чрез сайта: „лична информация“ – информация, по която може да се идентифицира определено лице, и „обобщена информация“, по която не може да се идентифицира определено лице.
а) Обобщена информация. Когато посещавате сайта и си взаимодействате с него, The Coca-Cola Company и трети лица, ангажирани от The Coca-Cola Company да предоставят услуги на същото, могат да събират анонимна информация от три източника: файлове със сървърни записи (server log files), „бисквитки“ (cookies) и „пиксел маркери“ (pixel tags).
i. Файлове със сървърни записи. Вашият адрес по интернет протокол (IP адрес) е идентификационен номер, автоматично зададен на компютъра ви от вашия интернет доставчик (ISP). Този номер се идентифицира и записва автоматично в нашите файлове със сървърни записи винаги, когато посещавате сайта, заедно с часа на посещението ви и посетените страници. Използваме IP адресите на всички посетители, за да изчисляваме нивата на използване на сайта, за да си помагаме в диагностицирането на проблеми със сървърите на сайта, както и за да го администрираме. Възможно е да използваме IP адресите също с цел комуникация или блокиране на достъпа на посетители, които не спазват нашите условия на обслужване. Събирането на данни за IP адресите е стандартна практика в интернет и се извършва автоматично от много сайтове.
ii. „Бисквитки“. „Бисквитките“ са данни, които уеб сървър прехвърля на компютъра на определено лице, с цел водене на записи. „Бисквитките“ са стандарт в бранша, използван от повечето сайтове, който помага да се улесни текущият достъп, както и използването на определен сайт от потребителите. „Бисквитките“ не причиняват повреди на вашите компютърни системи и файлове. Единствено сайтът, който ви е изпратил конкретна „бисквитка“, може да я прочете, промени или изтрие. Ако не желаете да се събира информация чрез „бисквитки“, повечето браузъри ви дават възможност чрез лесни процедури да изтриете съществуващите „бисквитки“, автоматично да отхвърляте „бисквитките“ или да бъдете питани дали ще отхвърлите или приемете прехвърлянето на определена „бисквитка“ на компютъра ви. Следва обаче да имате предвид, че отхвърлянето на „бисквитките“ може да затрудни или направи невъзможно използването на части от сайта от ваша страна.
iii. „Пиксел маркери“. Сайтът може да използва т.нар. „пиксел маркери“, „уеб маяци“ „ясни GIF” (графичен формат) или подобни средства (общо наричани „пиксел маркери“), за съставяне на обобщена статистика за ползването на сайта и процента на посетителите, предприели някакво действие на сайта. Пиксел маркерите ни позволяват да броим потребителите, посетили определени страници от сайта, да предоставяме услуги с определени марки и по-лесно да оценяваме ефективността на промоционалните и рекламните кампании. Когато се използват имейл съобщения във формат HTML, пиксел маркерите могат да дадат информация на подателя дали и кога имейлът е бил отворен.

б) Лична информация. В общия случай от вас не се изисква да се регистрирате или да предоставяте лична информация, за да осъществите достъп до нашия сайт, макар че за някои функции (като програмата за членство, чрез която купувачите на продукти могат да получават отстъпки за направените чрез интернет покупки) може да се изисква регистрация. Събираме от вас лична информация само когато ни я предоставите доброволно – например когато се свързвате с нас чрез сайта, когато давате отговори на анкети и допитвания, когато участвате в конкурси, лотарийни игри, томболи и подобни промоции, когато се абонирате за получаване по електронна поща на актуални новини и съобщения относно нашите продукти и специални промоции, както и когато закупувате стоки на The Coca-Cola Company. Личната информация може да включва данните ви за контакт (като име, пощенски адрес, телефонни номера и/или адрес на електронна поща), както и използвани за плащания данни като номер и срок на валидност на кредитна карта („платежна информация“), които събираме, ако желаете да закупите предлагани чрез сайта продукти или услуги („сделка“).

2. Използване и разкриване на информация, събирана от The Coca-Cola Company чрез сайта.
а) Лична информация. Можем да използваме вашата лична информация по всеки от следните начини:
i.Комуникация.Насърчаваме потребителите да се свързват с нас, ако имат въпроси и коментари. Личната информация може да се използва с цел отговаряне на вашите въпроси и коментари.
ii. Служебни цели. Можем да използваме вашата лична информация също с вътрешни служебни цели, например анализиране и управление на дейностите ни. Личната информация, която предоставяте чрез сайта, може да се съчетава с друга информация, която предоставяте на The Coca-Cola Company (чрез интернет или по друг начин), с демографска и друга обществено достъпна информация, както и с други данни за вас, с които The Coca-Cola Company може да се сдобие по друг начин чрез интернет или с други средства.
iii.Транзакции. Когато чрез сайта участвате в транзакция, например закупуване на стоки на Coca-Cola, можем да събираме от вас платежна информация във връзка с тази сделка, както и друга лична информация като пощенски адрес, до който можем да ви изпратим закупените от вас продукти. Можем да използваме вашата лична информация или платежна информация, за да осъществим сделката и – ако е приложимо – да изпълним поръчката ви. Можем също така да предоставяме тази платежна информация на трети лица, ако това е необходимо, за осъществяването на сделката (например за обработване на кредитната ви карта).
iv. Лотарийни игри, конкурси, томболи и други промоции. Можем чрез сайта да организираме лотарийни игри, конкурси, томболи и други промоции и за тях да се изисква регистрация чрез интернет (която може да включва име, адрес на електронна поща, потребителско име и парола). Обикновено искаме определена лична информация от участниците, а ако е приложимо – и от победителите в лотарийни игри, конкурси, томболи и други промоции. Можем да споделяме тази лична информация с трети лица, спонсориращи тези лотарийни игри, конкурси, томболи и промоции (независимо дали хостингът за тях е предоставен от нас), или по друг повод в съответствие с правилата, приложими за тези лотарийни игри, конкурси, томболи и промоции. Следва внимателно да проучвате правилата на всички лотарийни игри, конкурси, томболи и промоции, в които участвате чрез сайта, тъй като те могат да съдържат допълнителна важна информация относно използването на вашата лична информация от The Coca-Cola Company или определен спонсор. Доколкото условията на тези правила относно боравенето с вашата лична информация са в разрез с настоящата политика, предимство имат условията на въпросните правила.
v. Информация за специални промоции и продукти. Освен това The Coca-Cola Company може да използва вашата лична информация за предоставяне на актуални новини и съобщения по електронната Ви поща относно нашите продукти и специални промоции. Можете по всяко време да откажете получаването на такива съобщения от нас (вж. раздел „Връзка с нас“ по-долу).
vi. Съобщения с критична важност. Понякога можем да използваме вашата лична информация, за да ви изпращаме по електронната поща важна информация относно сайта, вашите сделки или промени в нашите условия и политики („критични имейли“). Тъй като тази информация може да бъде от критично значение за използването на сайта от ваша страна, не можете да откажете получаването на такива имейли.
vii. Доставчици на услуги, явяващи се трети лица. Работим с трети лица, предоставящи услуги, включително хостинг на сайтове, обработване на кредитни карти, анализ на данни, услуги във връзка с разпращането на бюлетини, промоционални дейности и други административни услуги. Можем да споделяме с тези трети лица вашата лична информация, включително платежната ви информация, за да могат те да предоставят въпросните услуги. viii. Разни. Освен това можем да разкриваме вашата лична информация, ако смятаме, че това се изисква от нас: (i) по закон; (ii) с оглед на спазването на правни процедури или изисквания на държавни органи; (iii) за прилагане на нашите условия на обслужване; (iv) за защита на дейността ни; (v) за защита на правата, неприкосновеността, безопасността или имуществото на The Coca-Cola Company, вас или други лица; и (vi) за да имаме възможността да търсим възможните компенсации или да ограничим щетите, които можем да понесем.

б) Обобщена информация. Анализираме обобщена информация, за да подобряваме сигурността на сайта, да проследяваме популярността на определени страници от сайта, успеваемостта на уведомленията, които изпращаме по електронната поща, равнищата на трафик на сайта и други данни за употребата, всички от които ни помагат да представяме съдържание, съобразено с вашите интереси, да усъвършенстваме сайта и свързаните услуги и изобщо да подобряваме преживяването ви при посещения на сайта. Можем да споделяме обобщена информация със свързани лица и трети лица.

3. Други важни бележки относно практиките ни за защита на информацията.
а) Специална забележка за родители. The Coca-Cola Company се отнася сериозно към задълженията си съгласно Закона за защита на неприкосновеността на децата в интернет във връзка със събирането на лична информация от лица, ненавършили тринадесет (13) години. Сайтът не е предназначен за деца и изискваме деца, ненавършили 13 години, да не предоставят лична информация чрез сайта.

б) Сигурност. Въвели сме мерки и средства за сигурност, помагащи за защитата от загуба на, злоупотреба с и променяне на информацията, намираща се в наше владение. Винаги, когато ни предоставяте номера на кредитната си карта, той се прехвърля към нас от вашия браузър в криптиран формат чрез стандартното за бранша криптиране SSL („сигурност в транспортния слой“ [secure socket layer]). Няма напълно сигурен начин за пренасяне или съхранение на данни. Ето защо, въпреки че се стремим да защитаваме вашата лична информация, не можем да гарантираме сигурността на каквато и да е информация, която прехвърляте до нас чрез или във връзка със сайта. Ако имате основания да смятате, че взаимодействието ви с нас вече не е сигурно (например ако мислите, че сигурността на каквато и да е ваша регистрация при нас е изложена на риск), трябва незабавно да ни уведомите за проблема, като се свържете с нас в съответствие с раздел „Връзка с нас“ по-долу (имайте предвид, че уведомлението по конвенционална поща ще доведе до забавяне, преди да реагираме на проблема).

в) Сайтове на трети лица. Сайтът може да съдържа връзки към сайтове на трети лица. Сайтовете, към които водят връзките (включително сайтовете на свързани лица), не се контролират от The Coca-Cola Company и не носим отговорност за практиките за защита на информацията и съдържанието на каквито и да са сайтове, към които водят връзките, или връзки, съдържащи се в тези сайтове. Предоставяме тези връзки само за Ваше удобство, като поместването на връзка в сайта не означава, че The Coca-Cola Company одобрява сайтовете, към които водят връзките. Ако предоставите платежна информация или друга лична информация чрез какъвто и да е сайт на трето лице, сделката ви ще се осъществи на въпросния сайт на трето лице (а не на нашия сайт) и предоставената от вас лична информация ще бъде събрана от това трето лице и контролирана съгласно неговата политика за защита на личната информация. Важно е да се запознаете с политиките и практиките за защита на личната информация на всички такива трети лица.

г) Преотстъпване. Запазваме правото да прехвърлим на трето лице всякаква информация, която събираме от потребителите на сайта, в случай на сливане, продажба, учредяване на съвместно предприятие, цедиране, прехвърляне или друго разпореждане с активите или капитала на The Coca-Cola Company или която и да е част от тях (в това число, без ограничение, във връзка с всякакви процедури по обявяване в несъстоятелност и пр.).

4. Актуализиране на информацията ви и връзка с нас.
The Coca-Cola Company е въвело процедури за поддържане на точността, пълнотата и актуалността на вашата лична информация за целите, с които тя се събира и използва. Можете да преглеждате събраната от нас информация и ако е уместно, да поискате коригирането й. Освен това ви предоставяме няколко възможности за преглед, коригиране, актуализиране или друга промяна на информация, която сте предоставили по-рано:
Можете да ни пишете по електронната поща.
Можете да ни се обадите на тел. 1-800-438-2653.
Можете да изпратите писмо по конвенционална поща на следния адрес:
На вниманието на: Website Privacy Policy Industry and Consumer Affairs The Coca-Cola Company 1 Coca-Cola Plaza Atlanta, GA 30313

Молим ви ясно да посочвате информацията, която желаете да прегледате или промените. Ще се постараем да изпълним искането ви при първа обективна възможност.

Имайте предвид, че въпреки искането за отстраняване или промяна на лична информация, може да има и остатъчна информация, която да продължи да съществува в нашата база данни и други архиви, и да не бъде отстранена или променена.

5. Право на избор
Възможно е понякога да искаме от вас да укажете дали сте заинтересувани да получавате съобщения по електронната поща и друга информация от The Coca-Cola Company. Ако изберете да получавате такива съобщения, понякога ще ви изпращаме съобщения по електронната поща или друга информация, в съответствие с вашите искания и ще ви предлагаме промоции и купони.

Ако в който и да е момент пожелаете да спрете да получавате тези електронни съобщения от нас, просто ни уведомете по електронна поща, телефон или конвенционална поща, като използвате данните за контакт, посочени по-горе в раздел „Връзка с нас“ или използвайте функцията за прекратяване на абонамента, предоставена в писмото, което сте получили по електронната поща. Молим ви да укажете, че желаете повече да не получавате електронни съобщения от The Coca-Cola Company.

В допълнение, ние не разкриваме вашата лична информация на трети лица, в това число дъщерните дружества на The Coca-Cola Company, с цел директен маркетинг от страна на тези трети лица, ако сме получили и обработили искане от вас личната ви информация да не се споделя с трети лица за такива цели. Ако желаете да подадете такова искане, просто ни уведомете по електронна поща, телефон или конвенционална поща, като използвате данните за контакт, посочени по-горе в раздел „Връзка с нас“. Молим ви да укажете, че искате The Coca-Cola Company да не разкрива вашата лична информация на дъщерните дружества на The Coca-Cola Company и/или на трети лица с цел директен маркетинг. Списък с дъщерните дружества на The Coca-Cola Company можете да намерите тук.

6. Раздел „Кариери“.
Този сайт включва връзка към нашия раздел „Кариери“. Там се описва какво е да се работи за The Coca-Cola Company, както и начините за кандидатстване за работа в офисите ни по целия свят. Всяка лична информация, предоставена чрез тази част на сайта, както и изброените в нея адреси на електронна поща, са подчинени на политиката на The Coca-Cola Company за подаване на автобиографии. Молим ви да се запознаете с тази политика тук.

7. Изменения на настоящата политика.
Запазваме правото без предизвестие да изменяме настоящата политика, както и всички свои политики и процедури във връзка с боравенето с информация, събрана чрез сайта. Можете да разберете кога за последно настоящата политика е била преработена, като погледнете означението „Дата на последна актуализация“ в горната част на тази страница. Всички промени в нашата политика влизат в сила с публикуването на преработената политика в интернет и предоставянето на достъп до нея чрез този сайт. Използването на сайта след такива изменения съставлява съгласие от ваша страна с влязлата в сила преработена политика. Препоръчваме ви да си отбележите тази страница и периодично да я преглеждате, за да сте сигурни, че познавате последната версия на нашата политика. Настоящата политика представлява единственото, одобрено изявление относно практиките на The Coca-Cola Company във връзка със събирането на лична информация (съгласно определението по-долу) чрез сайта и използването на тази информация от страна на The Coca-Cola Company. Никое обобщение на настоящата политика, генерирано от софтуер на трети лица или другояче (например във връзка с Платформата за предпочитания относно защитата на личната информация, наричана още „P3P“), няма правна сила, не задължава The Coca-Cola Company, не може да се използва за позоваване вместо настоящата политика и не заменя или изменя тази политика.